اتاق تعاون ایران

آگوست 7, 2017

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان ایران بوده و از معروفترین نمایشگاه های صنعت ساختمان سازی خاورمیانه است. هفدهمین دوره این نمایشگاه […]