جزایر گرمایی

آگوست 13, 2017

سقف سفید چیست ؟ و چرا به سقف سفید نیاز داریم ؟

سقف سفید چیست ؟ سقف سفید با استفاده از پوشش سفید بازتابنده رنگ شده است و بیش از 85 درصد نور خورشید را بازتاب می کند […]