سقف تخت

می 3, 2017

تاثیر فرم بام ها در اتلاف انرژی ساختمان

طراحی پوسته بنا، به ویژه عناصر و پوشش های سقفی، به عنوان یکی از وسیع ترین سطوح خارجی، نقش مهمی در میزان اتلاف انرژی ساختمان ها […]