سقف های بتن آرمه شیبدار

ژوئن 29, 2017

اجرای سقف های شیبدار

همان طور که در مقاله قبلی بیان شد، پوشش سقف های شیبدار اغلب روی خرپا قرار می گیرد و خرپاها فلزی یا چوبی هستند. در برخی […]