ضریب هدایت گرمایی

می 3, 2017

تاثیر جنس پوشش بام و دیوارپوش ها در اتلاف انرژی ساختمان

پوسته ها، کلیه سطوح پیرامونی ساختمان اعم از دیوارها، سقف ها، کف ها، بازشو ها و نظایر آن ها هستند که از یک طرف با فضای […]