پوشش بام سوله

ژوئن 9, 2017

فرآیند ساخت سوله ها و ایمنی هنگام ساخت آنها

مدت زمان رسیدن مصالح مورد نیاز برای ساخت سوله ها (کارهای فولادی و پوشش ها) به محل ساخت، از زمان سفارش،  به اندازه پروژه، پیچیدگی و […]
می 31, 2017

معرفی اجزای اصلی سوله ها و انتخاب مصالح مناسب

سوله ها عموماً برای تامین فضای باز بزرگ با حداقل تعداد ستون های داخل سازه ای ساخته می شوند، بنابراین سازگاری زیاد و آزادی برای فعالیت […]