گالوانیزه

آگوست 3, 2017

بررسی ورق گالوانیزه

به آهن گالوانیزه شده توسط روی، آهن گالوانیزه می گویند، این ورق ها را آهن سفید نیز می نامند. از آهن گالوانیزه در ساختن لوازمی مانند […]